tai bigone| dầu gội đen tóc|mỹ phẩm hàn quốc|biến tần|Biến tần Frecon|Biến tần Frecon

Trang chủ » Dịch vụ » Tư vấn luật

Dịch vụ

Giải quyết tranh chấp

 1. TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 • Xem xét, nghiên cứu hồ sơ và đánh giá về điểm mạnh, điểm hạn chế của các bên trong tranh chấp và đề xuất về các giải pháp giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn về các quy trình xét xử tại tòa án, trọng tài để khách hàng chọn lựa nơi giải quyết tranh chấp. Tư vấn về thủ tục và quy trình liên quan đến cưỡng chế, thi hành án.
 1. SOẠN THẢO VÀ CHUẨN BỊ TÀI LIỆU
 • Tư vấn và giúp soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ trình cơ quan toà án hay cơ quan trọng tài;
 • Kiểm tra và đánh giá về các tài liệu liên quan đến tranh chấp do khách hàng cung cấp;
 • Xác minh và thu thập chứng cứ
 • Bảo mật thông tin khách hàng.
 1. ĐÀM PHÁN
 • Đại diện hoặc tư vấn cho khách hàng trong việc đàm phán về giải quyết tranh chấp ;
 • Phân tích và giúp khách hàng lựa chọn các giải pháp tối ưu trong đàm phán.
 1. TRANH TỤNG TẠI TÒA ÁN/TRỌNG TÀI
 • Đại diện hoặc với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng tại toà án, trọng tài ở các cấp giải quyết tranh chấp.
 • Theo dõi tiến độ giải quyết tranh chấp và có giải pháp pháp lý kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng.