tai bigone| dầu gội đen tóc|mỹ phẩm hàn quốc|biến tần|Biến tần Frecon|Biến tần Frecon

Trang chủ » Dịch vụ » Tư vấn luật

Dịch vụ

Lao động

 1. TƯ VẤN PHÁP LÝ, SƠ TUYỂN VÀ ĐÁNH GIÁ
 • Tư vấn pháp lý về các thủ tục và điều kiện tuyển dụng và thuê lao động trong nước và nước ngoài;
 • Giúp lựa chọn nguồn tuyển dụng;
 • Sơ tuyển và đánh giá các ứng viên tiềm năng để khách hàng lựa chọn.
 1. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
 • Tư vấn về tất cả các khía cạnh của luật pháp liên quan đến hợp đồng lao động, lương, thưởng và các phụ cấp khác, thử việc, điều kiện và thủ tục chấm dứt hợp đồng, trách nhiệm bồi thường, bảo mật thông tin…;
 • Xem xét và tư vấn về các điều khoản của hợp đồng lao động, bao gồm cả hợp đồng lao động với người nước ngoài;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng lao động, các hợp đồng về thử việc, đào tạo, trách nhiệm tài sản và bồi thường, bảo mật …
 1. ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
 • Tư vấn và đại diện cho doanh nghiệp đàm phán và trao đổi với người lao động, đại diện công đoàn về các điều khoản của hợp đồng lao động, quy chế lao động, thỏa ước lao động tập thể và các hợp đồng khác với người lao động.
 1. NỘI QUY LAO ĐỘNG, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
 • Tư vấn về thủ tục và giúp soạn thảo quy chế lao động, thoả ước lao động tập thể;
 • Tư vấn và đại diện cho doanh nghiệp trao đổi và đàm phán với người lao động về các điều kiện của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể;
 • Tư vấn và đại diện doanh nghiệp trao đổi với cơ quan nhà nước Việt nam về các điều kiện trong nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và đạt được đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể với cơ quan nhà nước Việt nam.
 1. GIẤY PHÉP LÀM VIỆC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
 • Tư vấn về điều kiện và thủ tục thuê lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; giúp đỡ trong việc chuẩn bị tài liệu và xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam;
 • Đại diện xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, kể cả giúp gia hạn Visa.