tai bigone| dầu gội đen tóc|mỹ phẩm hàn quốc|biến tần|Biến tần Frecon|Biến tần Frecon

Trang chủ » Dịch vụ » Tư vấn luật

Dịch vụ

Luật sư gia đình

 1. KHẢO SÁT VÀ THU THẬP THÔNG TIN
 • Thực hiện khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của gia đình tương ứng với các quan hệ của từng thành viên trong gia đình;
 • Hệ thống hóa các thông tin, dữ liệu;
 • Báo cáo khảo sát với những phân tích, đánh giá rủi ro, kèm các khuyến cáo cần thiết.
 1. PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁP LÝ
 • Tư vấn cho khách hàng các yêu cầu pháp lý cần thực hiện đối với các quan hệ của từng thành viên trong gia đình, loại trừ các nguy cơ rủi ro;
 • Tư vấn cho khách hàng lựa chọn yêu cầu pháp lý nào cần ưu tiên thực hiện trước;
 • Tư vấn và giúp soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ đối với các yêu cầu pháp lý;
 1. ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 • Đại diện hoặc tư vấn cho khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch trong phạm vi luật sư gia đình;
 • Đại diện cho gia đình làm việc với cơ quan nhà nước Việt Nam hoặc đàm phán về giải quyết tranh chấp;
 • Hỗ trợ tìm người mất tích;
 • Bảo mật thông tin khách hàng.